DORADZTWO UNIJNE

1. Opracowanie Studium Wykonalności na „Budowę hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jeżewie gm. Zawidz” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006, działanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura społeczna

2. Opracowanie Studium Wykonalności na „Budowę boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 7.2 Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.

3.Opracowanie Studium Wykonalności
na „Przebudowę drogi gminnej Rybitwy-Śródborze” – gmina Baboszewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III. Regionalny system transportowy. Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

4.Opracowanie Studium Wykonalności na „Przebudowę drogi gminnej Dłużniewo-Sarbiewo-Smardzewo” – gmina Baboszewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III. Regionalny system transportowy. Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

5.Opracowanie Studium Wykonalności na „Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu” – gmina Baboszewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji;

6. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, na realizację projektu „Zakup Ultrasonografu oraz systemu informatyczno komputerowego do gabinetu ginekologicznego”. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, na realizację projektu „Zakup Ultrasonografu oraz systemu informatyczno komputerowego do gabinetu ginekologicznego”.

7.Opracowanie szeregu wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach SPO WKP i ZPORR działanie 3.4, SPO-Rolny

8.Opracowanie wniosków w ramach PROW 2007-2013

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

- OPRACOWYWANIE DOKOMENTACJI W CELU UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO (OPERATY WODNOPRAWNE)
- POZWOLENIA WODNOPRAWNE NA POBÓR WODY
- POZWOLENIA WODNOPRAWNE NA OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH NA ZGŁOSZENIE I NA POZWOLENIE BUDOWLANE.
- KOSZTORYSOWANIE INWESTYCJI
- DORADZTWO UNIJNE:
- monitoring dostępnych funduszy europejskich i krajowych
- analiza możliwości uzyskania pomocy finansowej dla inwestycji ze środków UE i krajowych
- pomoc przy wyborze odpowiedniego programu finansującego przygotowanie opracowań i analiz niezbędnych do otrzymania pomocy finansowej tj.:
  • - studium wykonalności;
  • - biznes plan;
  • - analiza finansowo-ekonomiczna;
- opracowanie wniosku o pomoc finansową wraz z wymaganymi załącznikami;
- pomoc w procesie uzyskiwania kredytu lub leasingu;
- pomoc przy sprawozdawczości dotyczącej realizacji i rozliczania zadań objętych umową o dofinansowanie;
- pomoc przy opracowaniu dokumentacji w celu ostatecznego rozliczenia dotacji.
 
NABÓR WNIOSKÓW: 15 października - 26 listopada 2012

W październiku ARiMR uruchomi dwa nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007 - 2013

Od 15 października do 26 listopada 2012 r. będzie można składać  wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".


Czytaj całość…