I. „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO „H+H POLSKA” Sp. z o.o. W MIEJSCOWOŚCI GORZKOWICE PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 40 POLEGAJĄCA NA:BUDOWIE DRÓG WEWNĄTRZ ZAKŁADOWYCH I PLACÓW SKŁADOWYCH DLA WYROBÓW GOTOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ na działce o nr ewid. 129/59 obręb Gorzkowice oraz działkach o nr ewid. 527/2, 528/1, 522/7, 522/10, 522/8 obręb Szczepanowice, gm. Gorzkowice”

Temat opracowania:
1)BUDOWA DRÓG WEWNĄTRZ ZAKŁADOWYCH I PLACÓW SKŁADOWYCH DLA WYROBÓW GOTOWYCH

2)BUDOWA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – OŚWIETLENIE

3)BUDOWA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – KANALIZACJA DESZCZOWA I SIEĆ WODOCIĄGOWA

II. PROJEKT BUDOWLANY WODOCIĄGU W UL. STARA DROGA dz. nr ewid. 268ORAZ W DROGACH BOCZNYCH dz. nr ewid. 713, 711, 283/14 W KOMOROWIE WSI, GMINA Michałowie. Inwestor: „Comerman” Wojciech Sienicki01-357 Warszawa, ul. Muszlowa 1 m. 59

III. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie, Reczynie i Leksynie oraz budowa pompowni sieciowej pośredniej dla sieci Kanigowo, Kanigowo Nowe, Ramutówko”

Temat opracowania:
1) Modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY w Stanowie, gmina Bodzanów zlokalizowanej na działce o nr ew. 44/36, 44/38.

2) Modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY w Reczynie, gmina Bodzanów zlokalizowanej na działce o nr ew. 64.

3) Modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODYw Leksynie, gmina Bodzanów zlokalizowanej na działce o nr ew. 89/4, 89/2

IV. PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 103747B W SOKÓŁCE (ul. Dolna) na działkach o nr ewid. 2388/2, 2157, 2191, 3259, 2388, obręb Sokółka, Wojnachy, Słojniki, gmina Sokółka, powiat sokólski, woj. podlaskie.

V. Koncepcja Kanalizacji sanitarnej osiedli Bukowiec C i Grudzie w Legionowie

VI. Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 146 o łącznej długości 2km, na odcinku od trasy krajowej nr 7 do wsi Śródborze w gm. Baboszewo

VII. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum Kozienic
w ul. Radomska, Miodowa, Sosnowa, Wójcików, Świerczewskiego i Konstytucji 3-go Maja – 813m sieci wodociągowej

VIII. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Polnej w Kozienicach – 360 mb sieci wodociągowej

IX. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów Topór gm. Kozienice oraz z przyłączami wodociągowymi na teren Ogrodu Działkowego „Ustronie” w Kozienicach – 534 mb sieci wodociągowej

X. Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w osiedlu „Cztery Kopce” – Gmina Kozienice

XI. Operat wodnoprawny na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych na urządzeniach oczyszczalni ścieków typu ecolo-chief w m. Nowy Jadów, gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie do odbiornika – rzeki osownica poprzez rów melioracyjny „b” na działce nr ewid. 566/1. XII. Projekt przebudowy ulicy pawłowickiej w miejscowości Seroki Parcela (dz. o nr ewid. 29), gmina teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie. XIII. Projekt przebudowy Alei XX-lecia w Teresinie zgodnie z umową Nr ZP.2212/50/08
 
NABÓR WNIOSKÓW: 15 października - 26 listopada 2012

W październiku ARiMR uruchomi dwa nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007 - 2013

Od 15 października do 26 listopada 2012 r. będzie można składać  wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".


Czytaj całość…